Historik

M/S Tranan byggdes 1935 för att gå mellan Köpenhamn och Helsingborg. Hon hette då Kristen Piil. Kristen blev med tiden Köpenhamns lustbåt, hon gjorde exklusiva badresor och månskensturer på olika rutter längs Strandvejen norr om Köpenhamn.


1940, när Danmark ockuperades, stoppades både öresundstrafiken och de romantiska månskensturerna. Kristen Piil såldes 1945 till det danska marinministeriet och hon döpets om till Kongebybet. Hon stävade runt i danska farvatten med personal och material fram till 1969 då det svenska rederiet Fjärdlång köpte henne. Hon fick åter en plats på Strandvägen - dock i en annan huvudstad -under det nya namnet M/S Tranan. Redare Bengtsson även kallad "greven" använde henne under höstmånens sken bland annat som torskpilkefartyg. Idag är detta en omöjlig affärsidé eftersom torsken lämnat östersjön. Fisken får ni avnjuta på tallrik i stora salongen.

M/S Tranan är en kultbåt och godisnautica för skeppsnostalgiker då hon har kvar sitt utseende från 1935 med mahognyinredning. Hon är en av de få stora fartyg i Stockholm som fått stäva runt utan yttre eller inre förändringar. Hon har en viktig marin historia att berätta. Ängsholmen Rederi AB äger och driver Tranan sedan 1998. Tranan är isgående, varm och ombonad.